ARNO


space, art, curation︎ ︎
AWE AND WONDER

S/C Feynman
︎︎︎Artwork on spacecraft
8.87
︎︎︎Artwork exploring nothingness
Kung Flu
︎︎︎Speculative book
Sakarya Vallis
︎︎︎Immersive Mars Environment
Train of Thought
︎︎︎Feynmanian thinking sculptures
SELECTED DESIGNS

LDSD
︎︎︎Wall mural
Spaceplant 
︎︎︎Augmented Human-Plant Interface GRACE-FO
︎︎︎Spacecraft logo
Robosimian
︎︎︎Dexterous robot

Kung Flu

Small poems for confined societies

speculative book
2020
Foreword by former president Donald J. Trump:


“By the way, it’s a disease, without question, has more names than any other in history. I can name, Kung Flu, I can name, 19 different versions of names. Many call it a virus, which it is, many call it a flu, what difference...”


Donald J. Trump

NL:
“Kung Flu” is a speculative book about the collective paranoid mindset at the start of the first worldwide pandemic Covid wave, in March 2020.

Het boek wil een subtiele aanklacht zijn tegen het Grote Individuele Gelijk dat ontstond in de nasleep van deze crisis: het gelijk van de politiek, het gelijk van de wetenschap, maar vooral het gelijk in het eigen gelijk. Het eigen gelijk verkondigen als Het Gelijk. De individuele onwetendheid als De Grote Waarheid.

Dit boek biedt een neerslag van het volledige genoom van het SARS CoV-2 virus.
EN:
“Kung Flu - Small Poems for a confined Society” is a speculative book about the collective paranoid mindset at the start of the first worldwide pandemic Covid wave, in March 2020.DNA Sequence
 
 1 attaaaggtt tataccttcc caggtaacaa accaaccaac tttcgatctc ttgtagatct
 61 gttctctaaa cgaactttaa aatctgtgtg gctgtcactc ggctgcatgc ttagtgcact
 121 cacgcagtat aattaataac taattactgt cgttgacagg acacgagtaa ctcgtctatc
 181 ttctgcaggc tgcttacggt ttcgtccgtg ttgcagccga tcatcagcac atctaggttt
 241 cgtccgggtg tgaccgaaag gtaagatgga gagccttgtc cctggtttca acgagaaaac
 301 acacgtccaa ctcagtttgc ctgttttaca ggttcgcgac gtgctcgtac gtggctttgg
 361 agactccgtg gaggaggtct tatcagaggc acgtcaacat cttaaagatg gcacttgtgg
 421 cttagtagaa gttgaaaaag gcgttttgcc tcaacttgaa cagccctatg tgttcatcaa
 481 acgttcggat gctcgaactg cacctcatgg tcatgttatg gttgagctgg tagcagaact
 541 cgaaggcatt cagtacggtc gtagtggtga gacacttggt gtccttgtcc ctcatgtggg
 601 cgaaatacca gtggcttacc gcaaggttct tcttcgtaag aacggtaata aaggagctgg
 661 tggccatagt tacggcgccg atctaaagtc atttgactta ggcgacgagc ttggcactga
 721 tccttatgaa gattttcaag aaaactggaa cactaaacat agcagtggtg ttacccgtga
 781 actcatgcgt gagcttaacg gaggggcata cactcgctat gtcgataaca acttctgtgg
 841 ccctgatggc taccctcttg agtgcattaa agaccttcta gcacgtgctg gtaaagcttc
 901 atgcactttg tccgaacaac tggactttat tgacactaag aggggtgtat actgctgccg
 961 tgaacatgag catgaaattg cttggtacac ggaacgttct gaaaagagct atgaattgca
 1021 gacacctttt gaaattaaat tggcaaagaa atttgacacc ttcaatgggg aatgtccaaa
 1081 ttttgtattt cccttaaatt ccataatcaa gactattcaa ccaagggttg aaaagaaaaa
 1141 gcttgatggc tttatgggta gaattcgatc tgtctatcca gttgcgtcac caaatgaatg
 1201 caaccaaatg tgcctttcaa ctctcatgaa gtgtgatcat tgtggtgaaa cttcatggca
 1261 gacgggcgat tttgttaaag ccacttgcga attttgtggc actgagaatt tgactaaaga
 1321 aggtgccact acttgtggtt acttacccca aaatgctgtt gttaaaattt attgtccagc
 1381 atgtcacaat tcagaagtag gacctgagca tagtcttgcc gaataccata atgaatctgg
 1441 cttgaaaacc attcttcgta agggtggtcg cactattgcc tttggaggct gtgtgttctc
 1501 ttatgttggt tgccataaca agtgtgccta ttgggttcca cgtgctagcg ctaacatagg
 1561 ttgtaaccat acaggtgttg ttggagaagg ttccgaaggt cttaatgaca accttcttga
 1621 aatactccaa aaagagaaag tcaacatcaa tattgttggt gactttaaac ttaatgaaga
 1681 gatcgccatt attttggcat ctttttctgc ttccacaagt gcttttgtgg aaactgtgaa
 1741 aggtttggat tataaagcat tcaaacaaat tgttgaatcc tgtggtaatt ttaaagttac
 1801 aaaaggaaaa gctaaaaaag gtgcctggaa tattggtgaa cagaaatcaa tactgagtcc
 1861 tctttatgca tttgcatcag aggctgctcg tgttgtacga tcaattttct cccgcactct
 1921 tgaaactgct caaaattctg tgcgtgtttt acagaaggcc gctataacaa tactagatgg
 1981 aatttcacag tattcactga gactcattga tgctatgatg ttcacatctg atttggctac
 2041 taacaatcta gttgtaatgg cctacattac aggtggtgtt gttcagttga cttcgcagtg
 2101 gctaactaac atctttggca ctgtttatga aaaactcaaa cccgtccttg attggcttga
 2161 agagaagttt aaggaaggtg tagagtttct tagagacggt tgggaaattg ttaaatttat
 2221 ctcaacctgt gcttgtgaaa ttgtcggtgg acaaattgtc acctgtgcaa aggaaattaa
 2281 ggagagtgtt cagacattct ttaagcttgt aaataaattt ttggctttgt gtgctgactc
 2341 tatcattatt ggtggagcta aacttaaagc cttgaattta ggtgaaacat ttgtcacgca
 2401 ctcaaaggga ttgtacagaa agtgtgttaa atccagagaa gaaactggcc tactcatgcc
 2461 tctaaaagcc ccaaaagaaa ttatcttctt agagggagaa acacttccca cagaagtgtt
 2521 aacagaggaa gttgtcttga aaactggtga tttacaacca ttagaacaac ctactagtga
 2581 agctgttgaa gctccattgg ttggtacacc agtttgtatt aacgggctta tgttgctcga
 2641 aatcaaagac acagaaaagt actgtgccct tgcacctaat atgatggtaa caaacaatac
 2701 cttcacactc aaaggcggtg caccaacaaa ggttactttt ggtgatgaca ctgtgataga
 2761 agtgcaaggt tacaagagtg tgaatatcac ttttgaactt gatgaaagga ttgataaagt
 2821 acttaatgag aagtgctctg cctatacagt tgaactcggt acagaagtaa atgagttcgc
 2881 ctgtgttgtg gcagatgctg tcataaaaac tttgcaacca gtatctgaat tacttacacc
 2941 actgggcatt gatttagatg agtggagtat ggctacatac tacttatttg atgagtctgg
 3001 tgagtttaaa ttggcttcac atatgtattg ttctttctac cctccagatg aggatgaaga
 3061 agaaggtgat tgtgaagaag aagagtttga gccatcaact caatatgagt atggtactga
 3121 agatgattac caaggtaaac ctttggaatt tggtgccact tctgctgctc ttcaacctga
 3181 agaagagcaa gaagaagatt ggttagatga tgatagtcaa caaactgttg gtcaacaaga
 3241 cggcagtgag gacaatcaga caactactat tcaaacaatt gttgaggttc aacctcaatt
 3301 agagatggaa cttacaccag ttgttcagac tattgaagtg aatagtttta gtggttattt
 3361 aaaacttact gacaatgtat acattaaaaa tgcagacatt gtggaagaag ctaaaaaggt
 3421 aaaaccaaca gtggttgtta atgcagccaa tgtttacctt aaacatggag gaggtgttgc
 3481 aggagcctta aataaggcta ctaacaatgc catgcaagtt gaatctgatg attacatagc
 3541 tactaatgga ccacttaaag tgggtggtag ttgtgtttta agcggacaca atcttgctaa
 3601 acactgtctt catgttgtcg gcccaaatgt taacaaaggt gaagacattc aacttcttaa
 3661 gagtgcttat gaaaatttta atcagcacga agttctactt gcaccattat tatcagctgg
 3721 tatttttggt gctgacccta tacattcttt aagagtttgt gtagatactg ttcgcacaaa
 3781 tgtctactta gctgtctttg ataaaaatct ctatgacaaa cttgtttcaa gctttttgga
 3841 aatgaagagt gaaaagcaag ttgaacaaaa gatcgctgag attcctaaag aggaagttaa
 3901 gccatttata actgaaagta aaccttcagt tgaacagaga aaacaagatg ataagaaaat
 3961 caaagcttgt gttgaagaag ttacaacaac tctggaagaa actaagttcc tcacagaaaa
 4021 cttgttactt tatattgaca ttaatggcaa tcttcatcca gattctgcca ctcttgttag
 4081 tgacattgac atcactttct taaagaaaga tgctccatat atagtgggtg atgttgttca
 4141 agagggtgtt ttaactgctg tggttatacc tactaaaaag gctggtggca ctactgaaat
 4201 gctagcgaaa gctttgagaa aagtgccaac agacaattat ataaccactt acccgggtca
 4261 gggtttaaat ggttacactg tagaggaggc aaagacagtg cttaaaaagt gtaaaagtgc
 4321 cttttacatt ctaccatcta ttatctctaa tgagaagcaa gaaattcttg gaactgtttc
 4381 ttggaatttg cgagaaatgc ttgcacatgc agaagaaaca cgcaaattaa tgcctgtctg
 4441 tgtggaaact aaagccatag tttcaactat acagcgtaaa tataagggta ttaaaataca
 4501 agagggtgtg gttgattatg gtgctagatt ttacttttac accagtaaaa caactgtagc
 4561 gtcacttatc aacacactta acgatctaaa tgaaactctt gttacaatgc cacttggcta
 4621 tgtaacacat ggcttaaatt tggaagaagc tgctcggtat atgagatctc tcaaagtgcc
 4681 agctacagtt tctgtttctt cacctgatgc tgttacagcg tataatggtt atcttacttc
 4741 ttcttctaaa acacctgaag aacattttat tgaaaccatc tcacttgctg gttcctataa
 4801 agattggtcc tattctggac aatctacaca actaggtata gaatttctta agagaggtga
 4861 taaaagtgta tattacacta gtaatcctac cacattccac ctagatggtg aagttatcac
 4921 ctttgacaat cttaagacac ttctttcttt gagagaagtg aggactatta aggtgtttac
 4981 aacagtagac aacattaacc tccacacgca agttgtggac atgtcaatga catatggaca
 5041 acagtttggt ccaacttatt tggatggagc tgatgttact aaaataaaac ctcataattc
 5101 acatgaaggt aaaacatttt atgttttacc taatgatgac actctacgtg ttgaggcttt
 5161 tgagtactac cacacaactg atcctagttt tctgggtagg tacatgtcag cattaaatca
 5221 cactaaaaag tggaaatacc cacaagttaa tggtttaact tctattaaat gggcagataa
 5281 caactgttat cttgccactg cattgttaac actccaacaa atagagttga agtttaatcc
 5341 acctgctcta caagatgctt attacagagc aagggctggt gaagctgcta acttttgtgc
 5401 acttatctta gcctactgta ataagacagt aggtgagtta ggtgatgtta gagaaacaat
 5461 gagttacttg tttcaacatg ccaatttaga ttcttgcaaa agagtcttga acgtggtgtg
 5521 taaaacttgt ggacaacagc agacaaccct taagggtgta gaagctgtta tgtacatggg
 5581 cacactttct tatgaacaat ttaagaaagg tgttcagata ccttgtacgt gtggtaaaca
 5641 agctacaaaa tatctagtac aacaggagtc accttttgtt atgatgtcag caccacctgc
 5701 tcagtatgaa cttaagcatg gtacatttac ttgtgctagt gagtacactg gtaattacca
 5761 gtgtggtcac tataaacata taacttctaa agaaactttg tattgcatag acggtgcttt
 5821 acttacaaag tcctcagaat acaaaggtcc tattacggat gttttctaca aagaaaacag
 5881 ttacacaaca accataaaac cagttactta taaattggat ggtgttgttt gtacagaaat
 5941 tgaccctaag ttggacaatt attataagaa agacaattct tatttcacag agcaaccaat
 6001 tgatcttgta ccaaaccaac catatccaaa cgcaagcttc gataatttta agtttgtatg
 6061 tgataatatc aaatttgctg atgatttaaa ccagttaact ggttataaga aacctgcttc
 6121 aagagagctt aaagttacat ttttccctga cttaaatggt gatgtggtgg ctattgatta
 6181 taaacactac acaccctctt ttaagaaagg agctaaattg ttacataaac ctattgtttg
 6241 gcatgttaac aatgcaacta ataaagccac gtataaacca aatacctggt gtatacgttg
 6301 tctttggagc acaaaaccag ttgaaacatc aaattcgttt gatgtactga agtcagagga
 6361 cgcgcaggga atggataatc ttgcctgcga agatctaaaa ccagtctctg aagaagtagt
 6421 ggaaaatcct accatacaga aagacgttct tgagtgtaat gtgaaaacta ccgaagttgt
 6481 aggagacatt atacttaaac cagcaaataa tagtttaaaa attacagaag aggttggcca
 6541 cacagatcta atggctgctt atgtagacaa ttctagtctt actattaaga aacctaatga
 6601 attatctaga gtattaggtt tgaaaaccct tgctactcat ggtttagctg ctgttaatag
 6661 tgtcccttgg gatactatag ctaattatgc taagcctttt cttaacaaag ttgttagtac
 6721 aactactaac atagttacac ggtgtttaaa ccgtgtttgt actaattata tgccttattt
 6781 ctttacttta ttgctacaat tgtgtacttt tactagaagt acaaattcta gaattaaagc
 6841 atctatgccg actactatag caaagaatac tgttaagagt gtcggtaaat tttgtctaga
 6901 ggcttcattt aattatttga agtcacctaa tttttctaaa ctgataaata ttataatttg
 6961 gtttttacta ttaagtgttt gcctaggttc tttaatctac tcaaccgctg ctttaggtgt
 7021 tttaatgtct aatttaggca tgccttctta ctgtactggt tacagagaag gctatttgaa
 7081 ctctactaat gtcactattg caacctactg tactggttct ataccttgta gtgtttgtct
 7141 tagtggttta gattctttag acacctatcc ttctttagaa actatacaaa ttaccatttc
 7201 atcttttaaa tgggatttaa ctgcttttgg cttagttgca gagtggtttt tggcatatat
 7261 tcttttcact aggtttttct atgtacttgg attggctgca atcatgcaat tgtttttcag
 7321 ctattttgca gtacatttta ttagtaattc ttggcttatg tggttaataa ttaatcttgt
 7381 acaaatggcc ccgatttcag ctatggttag aatgtacatc ttctttgcat cattttatta
 7441 tgtatggaaa agttatgtgc atgttgtaga cggttgtaat tcatcaactt gtatgatgtg
 7501 ttacaaacgt aatagagcaa caagagtcga atgtacaact attgttaatg gtgttagaag
 7561 gtccttttat gtctatgcta atggaggtaa aggcttttgc aaactacaca attggaattg
 7621 tgttaattgt gatacattct gtgctggtag tacatttatt agtgatgaag ttgcgagaga
 7681 cttgtcacta cagtttaaaa gaccaataaa tcctactgac cagtcttctt acatcgttga
 7741 tagtgttaca gtgaagaatg gttccatcca tctttacttt gataaagctg gtcaaaagac
 7801 ttatgaaaga cattctctct ctcattttgt taacttagac aacctgagag ctaataacac
 7861 taaaggttca ttgcctatta atgttatagt ttttgatggt aaatcaaaat gtgaagaatc
 7921 atctgcaaaa tcagcgtctg tttactacag tcagcttatg tgtcaaccta tactgttact
 7981 agatcaggca ttagtgtctg atgttggtga tagtgcggaa gttgcagtta aaatgtttga
 8041 tgcttacgtt aatacgtttt catcaacttt taacgtacca atggaaaaac tcaaaacact
 8101 agttgcaact gcagaagctg aacttgcaaa gaatgtgtcc ttagacaatg tcttatctac
 8161 ttttatttca gcagctcggc aagggtttgt tgattcagat gtagaaacta aagatgttgt
 8221 tgaatgtctt aaattgtcac atcaatctga catagaagtt actggcgata gttgtaataa
 8281 ctatatgctc acctataaca aagttgaaaa catgacaccc cgtgaccttg gtgcttgtat
 8341 tgactgtagt gcgcgtcata ttaatgcgca ggtagcaaaa agtcacaaca ttgctttgat
 8401 atggaacgtt aaagatttca tgtcattgtc tgaacaacta cgaaaacaaa tacgtagtgc
 8461 tgctaaaaag aataacttac cttttaagtt gacatgtgca actactagac aagttgttaa
 8521 tgttgtaaca acaaagatag cacttaaggg tggtaaaatt gttaataatt ggttgaagca
 8581 gttaattaaa gttacacttg tgttcctttt tgttgctgct attttctatt taataacacc
 8641 tgttcatgtc atgtctaaac atactgactt ttcaagtgaa atcataggat acaaggctat
 8701 tgatggtggt gtcactcgtg acatagcatc tacagatact tgttttgcta acaaacatgc
 8761 tgattttgac acatggttta gccagcgtgg tggtagttat actaatgaca aagcttgccc
 8821 attgattgct gcagtcataa caagagaagt gggttttgtc gtgcctggtt tgcctggcac
 8881 gatattacgc acaactaatg gtgacttttt gcatttctta cctagagttt ttagtgcagt
 8941 tggtaacatc tgttacacac catcaaaact tatagagtac actgactttg caacatcagc
 9001 ttgtgttttg gctgctgaat gtacaatttt taaagatgct tctggtaagc cagtaccata
 9061 ttgttatgat accaatgtac tagaaggttc tgttgcttat gaaagtttac gccctgacac
 9121 acgttatgtg ctcatggatg gctctattat tcaatttcct aacacctacc ttgaaggttc
 9181 tgttagagtg gtaacaactt ttgattctga gtactgtagg cacggcactt gtgaaagatc
 9241 agaagctggt gtttgtgtat ctactagtgg tagatgggta cttaacaatg attattacag
 9301 atctttacca ggagttttct gtggtgtaga tgctgtaaat ttacttacta atatgtttac
 9361 accactaatt caacctattg gtgctttgga catatcagca tctatagtag ctggtggtat
 9421 tgtagctatc gtagtaacat gccttgccta ctattttatg aggtttagaa gagcttttgg
 9481 tgaatacagt catgtagttg cctttaatac tttactattc cttatgtcat tcactgtact
 9541 ctgtttaaca ccagtttact cattcttacc tggtgtttat tctgttattt acttgtactt
 9601 gacattttat cttactaatg atgtttcttt tttagcacat attcagtgga tggttatgtt
 9661 cacaccttta gtacctttct ggataacaat tgcttatatc atttgtattt ccacaaagca
 9721 tttctattgg ttctttagta attacctaaa gagacgtgta gtctttaatg gtgtttcctt
 9781 tagtactttt gaagaagctg cgctgtgcac ctttttgtta aataaagaaa tgtatctaaa
 9841 gttgcgtagt gatgtgctat tacctcttac gcaatataat agatacttag ctctttataa
 9901 taagtacaag tattttagtg gagcaatgga tacaactagc tacagagaag ctgcttgttg
 9961 tcatctcgca aaggctctca atgacttcag taactcaggt tctgatgttc tttaccaacc
 10021 accacaaacc tctatcacct cagctgtttt gcagagtggt tttagaaaaa tggcattccc
 10081 atctggtaaa gttgagggtt gtatggtaca agtaacttgt ggtacaacta cacttaacgg
 10141 tctttggctt gatgacgtag tttactgtcc aagacatgtg atctgcacct ctgaagacat
 10201 gcttaaccct aattatgaag atttactcat tcgtaagtct aatcataatt tcttggtaca
 10261 ggctggtaat gttcaactca gggttattgg acattctatg caaaattgtg tacttaagct
 10321 taaggttgat acagccaatc ctaagacacc taagtataag tttgttcgca ttcaaccagg
 10381 acagactttt tcagtgttag cttgttacaa tggttcacca tctggtgttt accaatgtgc
 10441 tatgaggccc aatttcacta ttaagggttc attccttaat ggttcatgtg gtagtgttgg
 10501 ttttaacata gattatgact gtgtctcttt ttgttacatg caccatatgg aattaccaac
 10561 tggagttcat gctggcacag acttagaagg taacttttat ggaccttttg ttgacaggca
 10621 aacagcacaa gcagctggta cggacacaac tattacagtt aatgttttag cttggttgta
 10681 cgctgctgtt ataaatggag acaggtggtt tctcaatcga tttaccacaa ctcttaatga
 10741 ctttaacctt gtggctatga agtacaatta tgaacctcta acacaagacc atgttgacat
 10801 actaggacct ctttctgctc aaactggaat tgccgtttta gatatgtgtg cttcattaaa
 10861 agaattactg caaaatggta tgaatggacg taccatattg ggtagtgctt tattagaaga
 10921 tgaatttaca ccttttgatg ttgttagaca atgctcaggt gttactttcc aaagtgcagt
 10981 gaaaagaaca atcaagggta cacaccactg gttgttactc acaattttga cttcactttt
 11041 agttttagtc cagagtactc aatggtcttt gttctttttt ttgtatgaaa atgccttttt
 11101 accttttgct atgggtatta ttgctatgtc tgcttttgca atgatgtttg tcaaacataa
 11161 gcatgcattt ctctgtttgt ttttgttacc ttctcttgcc actgtagctt attttaatat
 11221 ggtctatatg cctgctagtt gggtgatgcg tattatgaca tggttggata tggttgatac
 11281 tagtttgtct ggttttaagc taaaagactg tgttatgtat gcatcagctg tagtgttact
 11341 aatccttatg acagcaagaa ctgtgtatga tgatggtgct aggagagtgt ggacacttat
 11401 gaatgtcttg acactcgttt ataaagttta ttatggtaat gctttagatc aagccatttc
 11461 catgtgggct cttataatct ctgttacttc taactactca ggtgtagtta caactgtcat
 11521 gtttttggcc agaggtattg tttttatgtg tgttgagtat tgccctattt tcttcataac
 11581 tggtaataca cttcagtgta taatgctagt ttattgtttc ttaggctatt tttgtacttg
 11641 ttactttggc ctcttttgtt tactcaaccg ctactttaga ctgactcttg gtgtttatga
 11701 ttacttagtt tctacacagg agtttagata tatgaattca cagggactac tcccacccaa
 11761 gaatagcata gatgccttca aactcaacat taaattgttg ggtgttggtg gcaaaccttg
 11821 tatcaaagta gccactgtac agtctaaaat gtcagatgta aagtgcacat cagtagtctt
 11881 actctcagtt ttgcaacaac tcagagtaga atcatcatct aaattgtggg ctcaatgtgt
 11941 ccagttacac aatgacattc tcttagctaa agatactact gaagcctttg aaaaaatggt
 12001 ttcactactt tctgttttgc tttccatgca gggtgctgta gacataaaca agctttgtga
 12061 agaaatgctg gacaacaggg caaccttaca agctatagcc tcagagttta gttcccttcc
 12121 atcatatgca gcttttgcta ctgctcaaga agcttatgag caggctgttg ctaatggtga
 12181 ttctgaagtt gttcttaaaa agttgaagaa gtctttgaat gtggctaaat ctgaatttga
 12241 ccgtgatgca gccatgcaac gtaagttgga aaagatggct gatcaagcta tgacccaaat
 12301 gtataaacag gctagatctg aggacaagag ggcaaaagtt actagtgcta tgcagacaat
 12361 gcttttcact atgcttagaa agttggataa tgatgcactc aacaacatta tcaacaatgc
 12421 aagagatggt tgtgttccct tgaacataat acctcttaca acagcagcca aactaatggt
 12481 tgtcatacca gactataaca catataaaaa tacgtgtgat ggtacaacat ttacttatgc
 12541 atcagcattg tgggaaatcc aacaggttgt agatgcagat agtaaaattg ttcaacttag
 12601 tgaaattagt atggacaatt cacctaattt agcatggcct cttattgtaa cagctttaag
 12661 ggccaattct gctgtcaaat tacagaataa tgagcttagt cctgttgcac tacgacagat
 12721 gtcttgtgct gccggtacta cacaaactgc ttgcactgat gacaatgcgt tagcttacta
 12781 caacacaaca aagggaggta ggtttgtact tgcactgtta tccgatttac aggatttgaa
 12841 atgggctaga ttccctaaga gtgatggaac tggtactatc tatacagaac tggaaccacc
 12901 ttgtaggttt gttacagaca cacctaaagg tcctaaagtg aagtatttat actttattaa
 12961 aggattaaac aacctaaata gaggtatggt acttggtagt ttagctgcca cagtacgtct
 13021 acaagctggt aatgcaacag aagtgcctgc caattcaact gtattatctt tctgtgcttt
 13081 tgctgtagat gctgctaaag cttacaaaga ttatctagct agtgggggac aaccaatcac
 13141 taattgtgtt aagatgttgt gtacacacac tggtactggt caggcaataa cagttacacc
 13201 ggaagccaat atggatcaag aatcctttgg tggtgcatcg tgttgtctgt actgccgttg
 13261 ccacatagat catccaaatc ctaaaggatt ttgtgactta aaaggtaagt atgtacaaat
 13321 acctacaact tgtgctaatg accctgtggg ttttacactt aaaaacacag tctgtaccgt
 13381 ctgcggtatg tggaaaggtt atggctgtag ttgtgatcaa ctccgcgaac ccatgcttca
 13441 gtcagctgat gcacaatcgt ttttaaacgg gtttgcggtg taagtgcagc ccgtcttaca
 13501 ccgtgcggca caggcactag tactgatgtc gtatacaggg cttttgacat ctacaatgat
 13561 aaagtagctg gttttgctaa attcctaaaa actaattgtt gtcgcttcca agaaaaggac
 13621 gaagatgaca atttaattga ttcttacttt gtagttaaga gacacacttt ctctaactac
 13681 caacatgaag aaacaattta taatttactt aaggattgtc cagctgttgc taaacatgac
 13741 ttctttaagt ttagaataga cggtgacatg gtaccacata tatcacgtca acgtcttact
 13801 aaatacacaa tggcagacct cgtctatgct ttaaggcatt ttgatgaagg taattgtgac
 13861 acattaaaag aaatacttgt cacatacaat tgttgtgatg atgattattt caataaaaag
 13921 gactggtatg attttgtaga aaacccagat atattacgcg tatacgccaa cttaggtgaa
 13981 cgtgtacgcc aagctttgtt aaaaacagta caattctgtg atgccatgcg aaatgctggt
 14041 attgttggtg tactgacatt agataatcaa gatctcaatg gtaactggta tgatttcggt
 14101 gatttcatac aaaccacgcc aggtagtgga gttcctgttg tagattctta ttattcattg
 14161 ttaatgccta tattaacctt gaccagggct ttaactgcag agtcacatgt tgacactgac
 14221 ttaacaaagc cttacattaa gtgggatttg ttaaaatatg acttcacgga agagaggtta
 14281 aaactctttg accgttattt taaatattgg gatcagacat accacccaaa ttgtgttaac
 14341 tgtttggatg acagatgcat tctgcattgt gcaaacttta atgttttatt ctctacagtg
 14401 ttcccaccta caagttttgg accactagtg agaaaaatat ttgttgatgg tgttccattt
 14461 gtagtttcaa ctggatacca cttcagagag ctaggtgttg tacataatca ggatgtaaac
 14521 ttacatagct ctagacttag ttttaaggaa ttacttgtgt atgctgctga ccctgctatg
 14581 cacgctgctt ctggtaatct attactagat aaacgcacta cgtgcttttc agtagctgca
 14641 cttactaaca atgttgcttt tcaaactgtc aaacccggta attttaacaa agacttctat
 14701 gactttgctg tgtctaaggg tttctttaag gaaggaagtt ctgttgaatt aaaacacttc
 14761 ttctttgctc aggatggtaa tgctgctatc agcgattatg actactatcg ttataatcta
 14821 ccaacaatgt gtgatatcag acaactacta tttgtagttg aagttgttga taagtacttt
 14881 gattgttacg atggtggctg tattaatgct aaccaagtca tcgtcaacaa cctagacaaa
 14941 tcagctggtt ttccatttaa taaatggggt aaggctagac tttattatga ttcaatgagt
 15001 tatgaggatc aagatgcact tttcgcatat acaaaacgta atgtcatccc tactataact
 15061 caaatgaatc ttaagtatgc cattagtgca aagaatagag ctcgcaccgt agctggtgtc
 15121 tctatctgta gtactatgac caatagacag tttcatcaaa aattattgaa atcaatagcc
 15181 gccactagag gagctactgt agtaattgga acaagcaaat tctatggtgg ttggcacaac
 15241 atgttaaaaa ctgtttatag tgatgtagaa aaccctcacc ttatgggttg ggattatcct
 15301 aaatgtgata gagccatgcc taacatgctt agaattatgg cctcacttgt tcttgctcgc
 15361 aaacatacaa cgtgttgtag cttgtcacac cgtttctata gattagctaa tgagtgtgct
 15421 caagtattga gtgaaatggt catgtgtggc ggttcactat atgttaaacc aggtggaacc
 15481 tcatcaggag atgccacaac tgcttatgct aatagtgttt ttaacatttg tcaagctgtc
 15541 acggccaatg ttaatgcact tttatctact gatggtaaca aaattgccga taagtatgtc
 15601 cgcaatttac aacacagact ttatgagtgt ctctatagaa atagagatgt tgacacagac
 15661 tttgtgaatg agttttacgc atatttgcgt aaacatttct caatgatgat actctctgac
 15721 gatgctgttg tgtgtttcaa tagcacttat gcatctcaag gtctagtggc tagcataaag
 15781 aactttaagt cagttcttta ttatcaaaac aatgttttta tgtctgaagc aaaatgttgg
 15841 actgagactg accttactaa aggacctcat gaattttgct ctcaacatac aatgctagtt
 15901 aaacagggtg atgattatgt gtaccttcct tacccagatc catcaagaat cctaggggcc
 15961 ggctgttttg tagatgatat cgtaaaaaca gatggtacac ttatgattga acggttcgtg
 16021 tctttagcta tagatgctta cccacttact aaacatccta atcaggagta tgctgatgtc
 16081 tttcatttgt acttacaata cataagaaag ctacatgatg agttaacagg acacatgtta
 16141 gacatgtatt ctgttatgct tactaatgat aacacttcaa ggtattggga acctgagttt
 16201 tatgaggcta tgtacacacc gcatacagtc ttacaggctg ttggggcttg tgttctttgc
 16261 aattcacaga cttcattaag atgtggtgct tgcatacgta gaccattctt atgttgtaaa
 16321 tgctgttacg accatgtcat atcaacatca cataaattag tcttgtctgt taatccgtat
 16381 gtttgcaatg ctccaggttg tgatgtcaca gatgtgactc aactttactt aggaggtatg
 16441 agctattatt gtaaatcaca taaaccaccc attagttttc cattgtgtgc taatggacaa
 16501 gtttttggtt tatataaaaa tacatgtgtt ggtagcgata atgttactga ctttaatgca
 16561 attgcaacat gtgactggac aaatgctggt gattacattt tagctaacac ctgtactgaa
 16621 agactcaagc tttttgcagc agaaacgctc aaagctactg aggagacatt taaactgtct
 16681 tatggtattg ctactgtacg tgaagtgctg tctgacagag aattacatct ttcatgggaa
 16741 gttggtaaac ctagaccacc acttaaccga aattatgtct ttactggtta tcgtgtaact
 16801 aaaaacagta aagtacaaat aggagagtac acctttgaaa aaggtgacta tggtgatgct
 16861 gttgtttacc gaggtacaac aacttacaaa ttaaatgttg gtgattattt tgtgctgaca
 16921 tcacatacag taatgccatt aagtgcacct acactagtgc cacaagagca ctatgttaga
 16981 attactggct tatacccaac actcaatatc tcagatgagt tttctagcaa tgttgcaaat
 17041 tatcaaaagg ttggtatgca aaagtattct acactccagg gaccacctgg tactggtaag
 17101 agtcattttg ctattggcct agctctctac tacccttctg ctcgcatagt gtatacagct
 17161 tgctctcatg ccgctgttga tgcactatgt gagaaggcat taaaatattt gcctatagat
 17221 aaatgtagta gaattatacc tgcacgtgct cgtgtagagt gttttgataa attcaaagtg
 17281 aattcaacat tagaacagta tgtcttttgt actgtaaatg cattgcctga gacgacagca
 17341 gatatagttg tctttgatga aatttcaatg gccacaaatt atgatttgag tgttgtcaat
 17401 gccagattac gtgctaagca ctatgtgtac attggcgacc ctgctcaatt acctgcacca
 17461 cgcacattgc taactaaggg cacactagaa ccagaatatt tcaattcagt gtgtagactt
 17521 atgaaaacta taggtccaga catgttcctc ggaacttgtc ggcgttgtcc tgctgaaatt
 17581 gttgacactg tgagtgcttt ggtttatgat aataagctta aagcacataa agacaaatca
 17641 gctcaatgct ttaaaatgtt ttataagggt gttatcacgc atgatgtttc atctgcaatt
 17701 aacaggccac aaataggcgt ggtaagagaa ttccttacac gtaaccctgc ttggagaaaa
 17761 gctgtcttta tttcacctta taattcacag aatgctgtag cctcaaagat tttgggacta
 17821 ccaactcaaa ctgttgattc atcacagggc tcagaatatg actatgtcat attcactcaa
 17881 accactgaaa cagctcactc ttgtaatgta aacagattta atgttgctat taccagagca
 17941 aaagtaggca tactttgcat aatgtctgat agagaccttt atgacaagtt gcaatttaca
 18001 agtcttgaaa ttccacgtag gaatgtggca actttacaag ctgaaaatgt aacaggactc
 18061 tttaaagatt gtagtaaggt aatcactggg ttacatccta cacaggcacc tacacacctc
 18121 agtgttgaca ctaaattcaa aactgaaggt ttatgtgttg acatacctgg catacctaag
 18181 gacatgacct atagaagact catctctatg atgggtttta aaatgaatta tcaagttaat
 18241 ggttacccta acatgtttat cacccgcgaa gaagctataa gacatgtacg tgcatggatt
 18301 ggcttcgatg tcgaggggtg tcatgctact agagaagctg ttggtaccaa tttaccttta
 18361 cagctaggtt tttctacagg tgttaaccta gttgctgtac ctacaggtta tgttgataca
 18421 cctaataata cagatttttc cagagttagt gctaaaccac cgcctggaga tcaatttaaa
 18481 cacctcatac cacttatgta caaaggactt ccttggaatg tagtgcgtat aaagattgta
 18541 caaatgttaa gtgacacact taaaaatctc tctgacagag tcgtatttgt cttatgggca
 18601 catggctttg agttgacatc tatgaagtat tttgtgaaaa taggacctga gcgcacctgt
 18661 tgtctatgtg atagacgtgc cacatgcttt tccactgctt cagacactta tgcctgttgg
 18721 catcattcta ttggatttga ttacgtctat aatccgttta tgattgatgt tcaacaatgg
 18781 ggttttacag gtaacctaca aagcaaccat gatctgtatt gtcaagtcca tggtaatgca
 18841 catgtagcta gttgtgatgc aatcatgact aggtgtctag ctgtccacga gtgctttgtt
 18901 aagcgtgttg actggactat tgaatatcct ataattggtg atgaactgaa gattaatgcg
 18961 gcttgtagaa aggttcaaca catggttgtt aaagctgcat tattagcaga caaattccca
 19021 gttcttcacg acattggtaa ccctaaagct attaagtgtg tacctcaagc tgatgtagaa
 19081 tggaagttct atgatgcaca gccttgtagt gacaaagctt ataaaataga agaattattc
 19141 tattcttatg ccacacattc tgacaaattc acagatggtg tatgcctatt ttggaattgc
 19201 aatgtcgata gatatcctgc taattccatt gtttgtagat ttgacactag agtgctatct
 19261 aaccttaact tgcctggttg tgatggtggc agtttgtatg taaataaaca tgcattccac
 19321 acaccagctt ttgataaaag tgcttttgtt aatttaaaac aattaccatt tttctattac
 19381 tctgacagtc catgtgagtc tcatggaaaa caagtagtgt cagatataga ttatgtacca
 19441 ctaaagtctg ctacgtgtat aacacgttgc aatttaggtg gtgctgtctg tagacatcat
 19501 gctaatgagt acagattgta tctcgatgct tataacatga tgatctcagc tggctttagc
 19561 ttgtgggttt acaaacaatt tgatacttat aacctctgga acacttttac aagacttcag
 19621 agtttagaaa atgtggcttt taatgttgta aataagggac actttgatgg acaacagggt
 19681 gaagtaccag tttctatcat taataacact gtttacacaa aagttgatgg tgttgatgta
 19741 gaattgtttg aaaataaaac aacattacct gttaatgtag catttgagct ttgggctaag
 19801 cgcaacatta aaccagtacc agaggtgaaa atactcaata atttgggtgt ggacattgct
 19861 gctaatactg tgatctggga ctacaaaaga gatgctccag cacatatatc tactattggt
 19921 gtttgttcta tgactgacat agccaagaaa ccaactgaaa cgatttgtgc accactcact
 19981 gtcttttttg atggtagagt tgatggtcaa gtagacttat ttagaaatgc ccgtaatggt
 20041 gttcttatta cagaaggtag tgttaaaggt ttacaaccat ctgtaggtcc caaacaagct
 20101 agtcttaatg gagtcacatt aattggagaa gccgtaaaaa cacagttcaa ttattataag
 20161 aaagttgatg gtgttgtcca acaattacct gaaacttact ttactcagag tagaaattta
 20221 caagaattta aacccaggag tcaaatggaa attgatttct tagaattagc tatggatgaa
 20281 ttcattgaac ggtataaatt agaaggctat gccttcgaac atatcgttta tggagatttt
 20341 agtcatagtc agttaggtgg tttacatcta ctgattggac tagctaaacg ttttaaggaa
 20401 tcaccttttg aattagaaga ttttattcct atggacagta cagttaaaaa ctatttcata
 20461 acagatgcgc aaacaggttc atctaagtgt gtgtgttctg ttattgattt attacttgat
 20521 gattttgttg aaataataaa atcccaagat ttatctgtag tttctaaggt tgtcaaagtg
 20581 actattgact atacagaaat ttcatttatg ctttggtgta aagatggcca tgtagaaaca
 20641 ttttacccaa aattacaatc tagtcaagcg tggcaaccgg gtgttgctat gcctaatctt
 20701 tacaaaatgc aaagaatgct attagaaaag tgtgaccttc aaaattatgg tgatagtgca
 20761 acattaccta aaggcataat gatgaatgtc gcaaaatata ctcaactgtg tcaatattta
 20821 aacacattaa cattagctgt accctataat atgagagtta tacattttgg tgctggttct
 20881 gataaaggag ttgcaccagg tacagctgtt ttaagacagt ggttgcctac gggtacgctg
 20941 cttgtcgatt cagatcttaa tgactttgtc tctgatgcag attcaacttt gattggtgat
 21001 tgtgcaactg tacatacagc taataaatgg gatctcatta ttagtgatat gtacgaccct
 21061 aagactaaaa atgttacaaa agaaaatgac tctaaagagg gttttttcac ttacatttgt
 21121 gggtttatac aacaaaagct agctcttgga ggttccgtgg ctataaagat aacagaacat
 21181 tcttggaatg ctgatcttta taagctcatg ggacacttcg catggtggac agcctttgtt
 21241 actaatgtga atgcgtcatc atctgaagca tttttaattg gatgtaatta tcttggcaaa
 21301 ccacgcgaac aaatagatgg ttatgtcatg catgcaaatt acatattttg gaggaataca
 21361 aatccaattc agttgtcttc ctattcttta tttgacatga gtaaatttcc ccttaaatta
 21421 aggggtactg ctgttatgtc tttaaaagaa ggtcaaatca atgatatgat tttatctctt
 21481 cttagtaaag gtagacttat aattagagaa aacaacagag ttgttatttc tagtgatgtt
 21541 cttgttaaca actaaacgaa caatgtttgt ttttcttgtt ttattgccac tagtctctag
 21601 tcagtgtgtt aatcttacaa ccagaactca attaccccct gcatacacta attctttcac
 21661 acgtggtgtt tattaccctg acaaagtttt cagatcctca gttttacatt caactcagga
 21721 cttgttctta cctttctttt ccaatgttac ttggttccat gctatacatg tctctgggac
 21781 caatggtact aagaggtttg ataaccctgt cctaccattt aatgatggtg tttattttgc
 21841 ttccactgag aagtctaaca taataagagg ctggattttt ggtactactt tagattcgaa
 21901 gacccagtcc ctacttattg ttaataacgc tactaatgtt gttattaaag tctgtgaatt
 21961 tcaattttgt aatgatccat ttttgggtgt ttattaccac aaaaacaaca aaagttggat
 22021 ggaaagtgag ttcagagttt attctagtgc gaataattgc acttttgaat atgtctctca
 22081 gccttttctt atggaccttg aaggaaaaca gggtaatttc aaaaatctta gggaatttgt
 22141 gtttaagaat attgatggtt attttaaaat atattctaag cacacgccta ttaatttagt
 22201 gcgtgatctc cctcagggtt tttcggcttt agaaccattg gtagatttgc caataggtat
 22261 taacatcact aggtttcaaa ctttacttgc tttacataga agttatttga ctcctggtga
 22321 ttcttcttca ggttggacag ctggtgctgc agcttattat gtgggttatc ttcaacctag
 22381 gacttttcta ttaaaatata atgaaaatgg aaccattaca gatgctgtag actgtgcact
 22441 tgaccctctc tcagaaacaa agtgtacgtt gaaatccttc actgtagaaa aaggaatcta
 22501 tcaaacttct aactttagag tccaaccaac agaatctatt gttagatttc ctaatattac
 22561 aaacttgtgc ccttttggtg aagtttttaa cgccaccaga tttgcatctg tttatgcttg
 22621 gaacaggaag agaatcagca actgtgttgc tgattattct gtcctatata attccgcatc
 22681 attttccact tttaagtgtt atggagtgtc tcctactaaa ttaaatgatc tctgctttac
 22741 taatgtctat gcagattcat ttgtaattag aggtgatgaa gtcagacaaa tcgctccagg
 22801 gcaaactgga aagattgctg attataatta taaattacca gatgatttta caggctgcgt
 22861 tatagcttgg aattctaaca atcttgattc taaggttggt ggtaattata attacctgta
 22921 tagattgttt aggaagtcta atctcaaacc ttttgagaga gatatttcaa ctgaaatcta
 22981 tcaggccggt agcacacctt gtaatggtgt tgaaggtttt aattgttact ttcctttaca
 23041 atcatatggt ttccaaccca ctaatggtgt tggttaccaa ccatacagag tagtagtact
 23101 ttcttttgaa cttctacatg caccagcaac tgtttgtgga cctaaaaagt ctactaattt
 23161 ggttaaaaac aaatgtgtca atttcaactt caatggttta acaggcacag gtgttcttac
 23221 tgagtctaac aaaaagtttc tgcctttcca acaatttggc agagacattg ctgacactac
 23281 tgatgctgtc cgtgatccac agacacttga gattcttgac attacaccat gttcttttgg
 23341 tggtgtcagt gttataacac caggaacaaa tacttctaac caggttgctg ttctttatca
 23401 ggatgttaac tgcacagaag tccctgttgc tattcatgca gatcaactta ctcctacttg
 23461 gcgtgtttat tctacaggtt ctaatgtttt tcaaacacgt gcaggctgtt taataggggc
 23521 tgaacatgtc aacaactcat atgagtgtga catacccatt ggtgcaggta tatgcgctag
 23581 ttatcagact cagactaatt ctcctcggcg ggcacgtagt gtagctagtc aatccatcat
 23641 tgcctacact atgtcacttg gtgcagaaaa ttcagttgct tactctaata actctattgc
 23701 catacccaca aattttacta ttagtgttac cacagaaatt ctaccagtgt ctatgaccaa
 23761 gacatcagta gattgtacaa tgtacatttg tggtgattca actgaatgca gcaatctttt
 23821 gttgcaatat ggcagttttt gtacacaatt aaaccgtgct ttaactggaa tagctgttga
 23881 acaagacaaa aacacccaag aagtttttgc acaagtcaaa caaatttaca aaacaccacc
 23941 aattaaagat tttggtggtt ttaatttttc acaaatatta ccagatccat caaaaccaag
 24001 caagaggtca tttattgaag atctactttt caacaaagtg acacttgcag atgctggctt
 24061 catcaaacaa tatggtgatt gccttggtga tattgctgct agagacctca tttgtgcaca
 24121 aaagtttaac ggccttactg ttttgccacc tttgctcaca gatgaaatga ttgctcaata
 24181 cacttctgca ctgttagcgg gtacaatcac ttctggttgg acctttggtg caggtgctgc
 24241 attacaaata ccatttgcta tgcaaatggc ttataggttt aatggtattg gagttacaca
 24301 gaatgttctc tatgagaacc aaaaattgat tgccaaccaa tttaatagtg ctattggcaa
 24361 aattcaagac tcactttctt ccacagcaag tgcacttgga aaacttcaag atgtggtcaa
 24421 ccaaaatgca caagctttaa acacgcttgt taaacaactt agctccaatt ttggtgcaat
 24481 ttcaagtgtt ttaaatgata tcctttcacg tcttgacaaa gttgaggctg aagtgcaaat
 24541 tgataggttg atcacaggca gacttcaaag tttgcagaca tatgtgactc aacaattaat
 24601 tagagctgca gaaatcagag cttctgctaa tcttgctgct actaaaatgt cagagtgtgt
 24661 acttggacaa tcaaaaagag ttgatttttg tggaaagggc tatcatctta tgtccttccc
 24721 tcagtcagca cctcatggtg tagtcttctt gcatgtgact tatgtccctg cacaagaaaa
 24781 gaacttcaca actgctcctg ccatttgtca tgatggaaaa gcacactttc ctcgtgaagg
 24841 tgtctttgtt tcaaatggca cacactggtt tgtaacacaa aggaattttt atgaaccaca
 24901 aatcattact acagacaaca catttgtgtc tggtaactgt gatgttgtaa taggaattgt
 24961 caacaacaca gtttatgatc ctttgcaacc tgaattagac tcattcaagg aggagttaga
 25021 taaatatttt aagaatcata catcaccaga tgttgattta ggtgacatct ctggcattaa
 25081 tgcttcagtt gtaaacattc aaaaagaaat tgaccgcctc aatgaggttg ccaagaattt
 25141 aaatgaatct ctcatcgatc tccaagaact tggaaagtat gagcagtata taaaatggcc
 25201 atggtacatt tggctaggtt ttatagctgg cttgattgcc atagtaatgg tgacaattat
 25261 gctttgctgt atgaccagtt gctgtagttg tctcaagggc tgttgttctt gtggatcctg
 25321 ctgcaaattt gatgaagacg actctgagcc agtgctcaaa ggagtcaaat tacattacac
 25381 ataaacgaac ttatggattt gtttatgaga atcttcacaa ttggaactgt aactttgaag
 25441 caaggtgaaa tcaaggatgc tactccttca gattttgttc gcgctactgc aacgataccg
 25501 atacaagcct cactcccttt cggatggctt attgttggcg ttgcacttct tgctgttttt
 25561 cagagcgctt ccaaaatcat aaccctcaaa aagagatggc aactagcact ctccaagggt
 25621 gttcactttg tttgcaactt gctgttgttg tttgtaacag tttactcaca ccttttgctc
 25681 gttgctgctg gccttgaagc cccttttctc tatctttatg ctttagtcta cttcttgcag
 25741 agtataaact ttgtaagaat aataatgagg ctttggcttt gctggaaatg ccgttccaaa
 25801 aacccattac tttatgatgc caactatttt ctttgctggc atactaattg ttacgactat
 25861 tgtatacctt acaatagtgt aacttcttca attgtcatta cttcaggtga tggcacaaca
 25921 agtcctattt ctgaacatga ctaccagatt ggtggttata ctgaaaaatg ggaatctgga
 25981 gtaaaagact gtgttgtatt acacagttac ttcacttcag actattacca gctgtactca
 26041 actcaattga gtacagacac tggtgttgaa catgttacct tcttcatcta caataaaatt
 26101 gttgatgagc ctgaagaaca tgtccaaatt cacacaatcg acggttcatc cggagttgtt
 26161 aatccagtaa tggaaccaat ttatgatgaa ccgacgacga ctactagcgt gcctttgtaa
 26221 gcacaagctg atgagtacga acttatgtac tcattcgttt cggaagagac aggtacgtta
 26281 atagttaata gcgtacttct ttttcttgct ttcgtggtat tcttgctagt tacactagcc
 26341 atccttactg cgcttcgatt gtgtgcgtac tgctgcaata ttgttaacgt gagtcttgta
 26401 aaaccttctt tttacgttta ctctcgtgtt aaaaatctga attcttctag agttcctgat
 26461 cttctggtct aaacgaacta aatattatat tagtttttct gtttggaact ttaattttag
 26521 ccatggcaga ttccaacggt actattaccg ttgaagagct taaaaagctc cttgaacaat
 26581 ggaacctagt aataggtttc ctattcctta catggatttg tcttctacaa tttgcctatg
 26641 ccaacaggaa taggtttttg tatataatta agttaatttt cctctggctg ttatggccag
 26701 taactttagc ttgttttgtg cttgctgctg tttacagaat aaattggatc accggtggaa
 26761 ttgctatcgc aatggcttgt cttgtaggct tgatgtggct cagctacttc attgcttctt
 26821 tcagactgtt tgcgcgtacg cgttccatgt ggtcattcaa tccagaaact aacattcttc
 26881 tcaacgtgcc actccatggc actattctga ccagaccgct tctagaaagt gaactcgtaa
 26941 tcggagctgt gatccttcgt ggacatcttc gtattgctgg acaccatcta ggacgctgtg
 27001 acatcaagga cctgcctaaa gaaatcactg ttgctacatc acgaacgctt tcttattaca
 27061 aattgggagc ttcgcagcgt gtagcaggtg actcaggttt tgctgcatac agtcgctaca
 27121 ggattggcaa ctataaatta aacacagacc attccagtag cagtgacaat attgctttgc
 27181 ttgtacagta agtgacaaca gatgtttcat ctcgttgact ttcaggttac tatagcagag
 27241 atattactaa ttattatgag gacttttaaa gtttccattt ggaatcttga ttacatcata
 27301 aacctcataa ttaaaaattt atctaagtca ctaactgaga ataaatattc tcaattagat
 27361 gaagagcaac caatggagat tgattaaacg aacatgaaaa ttattctttt cttggcactg
 27421 ataacactcg ctacttgtga gctttatcac taccaagagt gtgttagagg tacaacagta
 27481 cttttaaaag aaccttgctc ttctggaaca tacgagggca attcaccatt tcatcctcta
 27541 gctgataaca aatttgcact gacttgcttt agcactcaat ttgcttttgc ttgtcctgac
 27601 ggcgtaaaac acgtctatca gttacgtgcc agatcagttt cacctaaact gttcatcaga
 27661 caagaggaag ttcaagaact ttactctcca atttttctta ttgttgcggc aatagtgttt
 27721 ataacacttt gcttcacact caaaagaaag acagaatgat tgaactttca ttaattgact
 27781 tctatttgtg ctttttagcc tttctgctat tccttgtttt aattatgctt attatctttt
 27841 ggttctcact tgaactgcaa gatcataatg aaacttgtca cgcctaaacg aacatgaaat
 27901 ttcttgtttt cttaggaatc atcacaactg tagctgcatt tcaccaagaa tgtagtttac
 27961 agtcatgtac tcaacatcaa ccatatgtag ttgatgaccc gtgtcctatt cacttctatt
 28021 ctaaatggta tattagagta ggagctagaa aatcagcacc tttaattgaa ttgtgcgtgg
 28081 atgaggctgg ttctaaatca cccattcagt acatcgatat cggtaattat acagtttcct
 28141 gtttaccttt tacaattaat tgccaggaac ctaaattggg tagtcttgta gtgcgttgtt
 28201 cgttctatga agacttttta gagtatcatg acgttcgtgt tgttttagat ttcatctaaa
 28261 cgaacaaact aaaatgtctg ataatggacc ccaaaatcag cgaaatgcac cccgcattac
 28321 gtttggtgga ccctcagatt caactggcag taaccagaat ggagaacgca gtggggcgcg
 28381 atcaaaacaa cgtcggcccc aaggtttacc caataatact gcgtcttggt tcaccgctct
 28441 cactcaacat ggcaaggaag accttaaatt ccctcgagga caaggcgttc caattaacac
 28501 caatagcagt ccagatgacc aaattggcta ctaccgaaga gctaccagac gaattcgtgg
 28561 tggtgacggt aaaatgaaag atctcagtcc aagatggtat ttctactacc taggaactgg
 28621 gccagaagct ggacttccct atggtgctaa caaagacggc atcatatggg ttgcaactga
 28681 gggagccttg aatacaccaa aagatcacat tggcacccgc aatcctgcta acaatgctgc
 28741 aatcgtgcta caacttcctc aaggaacaac attgccaaaa ggcttctacg cagaagggag
 28801 cagaggcggc agtcaagcct cttctcgttc ctcatcacgt agtcgcaaca gttcaagaaa
 28861 ttcaactcca ggcagcagta ggggaacttc tcctgctaga atggctggca atggcggtga
 28921 tgctgctctt gctttgctgc tgcttgacag attgaaccag cttgagagca aaatgtctgg
 28981 taaaggccaa caacaacaag gccaaactgt cactaagaaa tctgctgctg aggcttctaa
 29041 gaagcctcgg caaaaacgta ctgccactaa agcatacaat gtaacacaag ctttcggcag
 29101 acgtggtcca gaacaaaccc aaggaaattt tggggaccag gaactaatca gacaaggaac
 29161 tgattacaaa cattggccgc aaattgcaca atttgccccc agcgcttcag cgttcttcgg
 29221 aatgtcgcgc attggcatgg aagtcacacc ttcgggaacg tggttgacct acacaggtgc
 29281 catcaaattg gatgacaaag atccaaattt caaagatcaa gtcattttgc tgaataagca
 29341 tattgacgca tacaaaacat tcccaccaac agagcctaaa aaggacaaaa agaagaaggc
 29401 tgatgaaact caagccttac cgcagagaca gaagaaacag caaactgtga ctcttcttcc
 29461 tgctgcagat ttggatgatt tctccaaaca attgcaacaa tccatgagca gtgctgactc
 29521 aactcaggcc taaactcatg cagaccacac aaggcagatg ggctatataa acgttttcgc
 29581 ttttccgttt acgatatata gtctactctt gtgcagaatg aattctcgta actacatagc
 29641 acaagtagat gtagttaact ttaatctcac atagcaatct ttaatcagtg tgtaacatta
 29701 gggaggactt gaaagagcca ccacattttc accgaggcca cgcggagtac gatcgagtgt
 29761 acagtgaaca atgctaggga gagctgccta tatggaagag ccctaatgtg taaaattaat
 29821 tttagtagtg ctatccccat gtgattttaa tagcttctta ggagaatgac aaaaaaaaaa
 29881 aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaa
︎︎︎ Home